Persoas

Xestión do subsidio para Empregados Hogar

Terá dereito ao subsidio extraordinario por falta de actividade se,  con anterioridade ao 14 de marzo estaba de alta no Sistema Especial de Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social,  atópase nalgunha das seguintes situacións:

 • Deixou de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios  con motivo da crise sanitaria do COVID- 19 . 
 • Extinguiuse o seu contrato de traballo por causas  alleas á vontade da persoa traballadora e esta extincion débese á crise sanitaria do COVID- 19 .

Para iso:

 • Se dispón de DNI electrónico, certificado dixital ou usuario cl@ve pode:
  • Presentar a solicitude e achegar a declaración responsable do empregador (tantas declaracións responsables como empregadores teña)
   (proximamente dispoñible)
 • Se NON dispón de DNI electrónico, certificado dixital ou usuario cl@ve pode:
  • Descargar o formulario da solicitude e o formulario da declaración responsable do empregador (tantas declaracións responsables como empregadores teña).