Pertsonak

Berrikusteko errekurtso berezia

Ez da bide hori arloko egintzak aurkaratzeko langabeziagatik prestazioak edo diru-laguntzak (zenbatekoa, epea, zehapenak ukapenak egiteko,...) legearen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera 39 / 2015 , 1 administrazio prozedura erkidearen, urriaren herri administrazioen arloan, irmotasunik langabezi errekurtso aurkezteko aukera artikuluan arautzen den berrikusteko errekurtso berezia 125 eta hurrengoak.

Ez da ingurune-eskaerak aurkezteko langabezia-prestazioak eskatzeko ez egoerari buruzko informazioa ere.

Gai horiek guztiak egiteko gomendatzen da: enplegua/Prestazioak zure bulegora joan da. han, txorrotako egin behar dena.