Pertsonak

Gizarteratzeko errenta aktiboa-eskaera

Hasierako alta eska dezakezu programan sartzeko gizarteratzeko errenta aktiboa honako kasu hauetan:

 • Iraupen luzeko langabeak
 • Ezintasuna duen pertsona.
 • Itzulitako emigrantea
 • Genero-indarkeriaren biktima diren zure bikotea edo bikotekide ohia
 • Etxeko indarkeriaren beste biktima batzuk

Baldin eta gizarteratzeko errenta aktiboa eskubidea iraungi ez dago eskatu ahal izango da, hura egitera arrazoia amaitu ezagun aldi baterako baja. Bere lanpostura itzultzen jasotzeko eskubidea ekarriko du laneratzeko errenta aktiboa geratzen den denbora-tarte batez dio eten.

Eskubidea sortuko da, hain zuzen ere, ondoren aldi baterako baja eskatzen den guztietan, arrazoia epean 15 egun igaro aurretik.

Oro har, laneratzeko errenta aktiboa jasotzen badu, eskatzaileak honako baldintza hauek bete behar ditu orokorrak:

 • Langabezian egotea.
 • Baino gutxiago izan 65 urte.
 • Kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea beste langabeziagatiko edo laborantza-errenta jasotzen badute.
 • Gorako edozein eratako errentarik ez izatea (hilabeteko zenbaketan), 75 Lanbide Arteko gutxieneko soldataren% zati proportzionala kanpo utzita aparteko bi ordainsaritan.

  Xede horietarako, baina ez eskatzaileak errentak, arestian zehaztutako eran, ezkontidea eta/edo seme-alaba adingabeei ezarritako 26 urteetan, edo norberekotzat hartuak, Bakarrik edo etxean hartutako adingabeak da errentarik ez batura familia-unitatea osatzen duten guztien errentak hala eratuta egongo da, eskatzaileak, barne-kopuruarekin zatitu, eta hura osatzen duten kide, gainditzen ez badu 75 Lanbide Arteko gutxieneko soldataren% zati proportzionala kanpo utzita aparteko bi ordainsaritan.

  Kasu horretan, genero-indarkeriaren biktima diren edo etxeko kontura ezkontidearen edo seme edo alaba ez da biktima 'deitzen diote, eta ez zaio kontatuko familia-unitateko kide gisa, ez dira kontuan hartuko bere errentak.

 • Hiru programetan onuradun ez izatea gizarteratze errenta aktiboaren alde batera utzi gabe hiru hizkuntza-eskubideak ez da aurrerakinik hartu gehieneko iraunaldia.
 • Ez horren gizarte segurantzaren pentsio edo prestazio ekonomikoak lanarekin bateratu ezin diren.
 • Pentsio bat ez izatea baliaezinentzako kontribuziorik gabeko, edo bertan behera egon behar du, irauten duen bitartean errenta aktiboa jasoko.
 • Horrez gain baldintza orokorrak bete beharko dituzte dirulaguntza jaso ahal izateko, laneratzeko errenta aktiboa jasotzen badu, lortzeko baldintza bereziak bete beharko dira, programa jakin bati: ”

  Diru-laguntza mota Baldintza osagarri laguntza-motaren arabera
  Iraupen luzeko langabeak Beteta izatea 45 eskaera egiten den unean urte
  Enplegu-bulegoetan zehar langabetu gisa izena emanda egotea 12 hilabete edo gehiago. (eten egin bada Jotzen da eskaria lan egin da 90 egun edo gehiagoko du eskabidea egin aurreko urtean)
  Onuradun ez izatea gizarteratzeko errenta aktiboko programarengatik dira 365 aurreko egutegiko eskaera-data, doktoregaia programan onartzen eskubidea
  Nahitaezkoa da eskabidea egiterakoan aurkeztu dela egiaztatzen duen agiria, enplegu-bilaketa aktiboa adierazpena (BAE) aurrean egiaztatzeko estatuko enplegu zerbitzu publikoak, gutxienez hiru jarduera egin dira enplegu-bilaketa aktiboa
  Minusbaliotasuna duen pertsona Enplegu-bulegoetan zehar langabetu gisa izena emanda egotea 12 hilabete edo gehiago. (eten egin bada Jotzen da eskaria lan egin da 90 egun edo gehiagoko du eskabidea egin aurreko urtean)
  Edo hortik gorako desgaitasun maila izatea. 33 edo ezintasun bat dakarren eta, gero eta gutxiago reconocidad% bere lan-gaitasuna lehen adierazitako ehunekoa.
  Nahitaezkoa da eskabidea egiterakoan aurkeztu dela egiaztatzen duen agiria, enplegu-bilaketa aktiboa adierazpena (BAE) aurrean egiaztatzeko estatuko enplegu zerbitzu publikoak, gutxienez hiru jarduera egin dira enplegu-bilaketa aktiboa
  Itzulitako emigrantea Gutxieneko aritu izana. 6 hilabete azken seís urte espainiako azken irteera
  Beteta izatea 45 eskaera egiten den unean urte
  Itzuli izana, espainiarrek espainian 12 hilabete, eskabidea egin aurreko
  Onuradun ez izatea gizarteratzeko errenta aktiboko programarengatik dira 365 aurreko egutegiko eskaera-data, doktoregaia programan onartzen eskubidea
  Genero-indarkeriaren biktima diren zure bikotea edo bikotekide ohia Egiaztatua izan, administrazio eskudunak genero-indarkeriaren biktima izatea
  Gizarte-laguntzak izan ez luke izango enplegu-programetan parte ez direlako
  Beste, etxeko indarkeriaren biktimak Egiaztatua izan, administrazio eskudunak etxeko indarkeriaren biktima izatea
  Gizarte-laguntzak izan ez luke izango enplegu-programetan parte ez direlako