Pertsonak

Diru-laguntzen luzapena aitortzea

Hasierako alta eska dezakezu, gizarteratzeko errenta aktiboaren programan sartzeko irudian, kasu hauetan:

 • Iraupen luzeko langabeak
 • Pertsona ezgaituak.
 • Itzulitako emigrantea
 • Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren biktima.
 • Etxeko indarkeriaren beste biktima

Gizarteratzeko errenta aktiboa, eskubidea iraungi ez dago berriro ere eskatu ahal izango du irudian. irudian, aldi baterako baja eragin zuen arrazoia. Lanera itzultzeko eskubidea izango du, gizarteratzeko errenta aktiboa esekidura aldian aurkeztean gelditzen.

Amaitu da datorren zuzenbidea aurrera aldi baterako bajaren arrazoia eskatuz gero, horien barruan 15 egunak:

Oro har, gizarteratzeko errenta aktiboa jaso ahal izateko, eskatzaileak honako baldintza hauek bete behar ditu:

 • Langabezian egotea.
 • Baino txikiagoa izan 65 urte.
 • Kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea beste, langabeziagatiko diru-laguntzak edo laborantza-errenta.
 • Errentarik ez izatea, edozein motatakoak, goiko irudian, hilabeteka 75 urteko Lanbidearteko Gutxieneko Soldata), bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kontuan izan gabe.

  Horretarako eskatzaileak ez badu ere, errenta aurrez ezarritako baldintzetan, ezkontidea eta/edo seme-alabak baditu 26 urtean, edo adin nagusiko ezinduak badira, edo familian hartutako adingabeak, errenta nahikorik ez dagoenean Bakarrik beharkizuna betetzat joko da guztien baturak osatuko familia unitatea osatzen duten errentak ere barne, eskatzaileak, unitatea osatzen duen kide kopuruaz zatituta, ez gainditzea 75 urteko Lanbidearteko Gutxieneko Soldata), bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kontuan izan gabe.

  Genero-indarkeriaren biktimei dagokienez, ez dira hartuko biktimaren kargura edo ezkontidearen edo etxeko erasotzailea semea irudian, ez zaizkio konputatuko familia-unitateko kide gisa, bere errentak ez dira kontuan izango.

 • Hiru programetan onuradun ez izatea; nolanahi ere, gizarteratzeko errenta aktiboko eskubide guztiak baliatu ezin diren gehienezko hiru irauten duen bitartean.
 • Pentsio edo prestazioen zenbateko ekonomikorik izan ez gizarte segurantzako lan bateraezinak direnak.
 • Kotizatu gabekoen ezintasun pentsioa ez izatea, eta ez da etengo bitartean egon behar du gizarteratzeko errenta aktiboa jasotzen.
 • Gainera, gizarteratzeko errenta aktiboa lortzeko baldintza orokorrak bete beharko dira baldintza bereziak esku hartzeko programa zehatz bat: ”

  Laguntza motak Laguntza-mota bakoitzeko baldintza gehigarriak
  Iraupen luzeko langabeak Edukitzea 45 eskaera egitean.
  Langabetu bezala izena emanda, enplegu bulegoan etenik gabe 12 hilabete inguru. (eskaera ez Dela egin bada 90 egunez edo gehiagoz eskaera egin aurreko urtean)
  Gizarteratzeko errenta aktiboko Programaren onuradun ez izatea, 2000. 365 eskaera egin aurreko urteko egun hartzeko eskubidea al programa
  Irudian, nahitaezkoa da eskaera egitea ekarri, enplegu bila buruzko dokumentazioa (BAE) estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean egiaztatzeko behar al menos, tres lan bilaketa aktiboko jarduerak egin dira.
  Ezgaituak Langabetu bezala izena emanda, enplegu bulegoan etenik gabe 12 hilabete inguru. (eskaera ez Dela egin bada 90 egunez edo gehiagoz eskaera egin aurreko urtean)
  Irudian, ezgaitasun maila edo handiagoa izatea 33 onartutako edo murrizten dien ezgaitasun bat izan da, lanerako gaitasuna ehuneko (goian).
  Irudian, nahitaezkoa da eskaera egitea ekarri, enplegu bila buruzko dokumentazioa (BAE) estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean egiaztatzeko behar al menos, tres lan bilaketa aktiboko jarduerak egin dira.
  Itzulitako emigrantea Gutxienez aritu izana. 6 azken urteetan espainiatik azken aldiz atera zirenetik hilabete seís
  Edukitzea 45 eskaera egitean.
  Itzuli egin dira espainian 12 eskaera egin aurreko hilabetean
  Gizarteratzeko errenta aktiboko Programaren onuradun ez izatea, 2000. 365 eskaera egin aurreko urteko egun hartzeko eskubidea al programa
  Bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren biktima. Administrazio eskudunak egiaztatu duela genero-indarkeriaren biktima
  Laguntzak ezin dutelako ez luke izango da enplegu programetan parte hartzea.
  Etxeko indarkeriaren beste Administrazio eskudunak egiaztatu duela, indarkeriaren biktima
  Laguntzak ezin dutelako ez luke izango da enplegu programetan parte hartzea.