Pertsonak

Langabezia-prestazioa ordainketa bakarrean egiteko eskaera

Oro har, Ordainketa Bakarreko irudian jaso ahal izateko honako baldintza hauek bete behar ditu:

 • Kotizaziopeko langabezia-prestazioa, onuraduna izan ordez, lan-harremana behin betiko uztea.
 • Irudian, hiru hilabeteko prestazioa ez edukitzea kobratzeko.
 • Aintzatespena lortu ez (langabezia-prestazioa ordainaldi bakar batean, edozein modalitatetan egin, aurreko lau urteetan.
 • Egin nahi den jarduera ekonomikoaren barruan egon behar du zenbait arlo hauetan:
  • Kooperatiba bat sortu edo lehendik sartzen da, bazkide langile edo laneko bazkide gisara eta behin-behingoz ez iraunkorrak.
  • Lan-sozietate bat sortu edo lehendik sartzen da, bazkide langile edo laneko bazkide ez iraunkorrak eta aldi baterakoak.
  • Langile autonomoaren jarduera bat garatu eta profesional liberal edo gizarte segurantzako edozein erregimenetan.
 • Jardueran hasi denetik hilabeteko epean ebazpena zuzenbidean (eta, betiere, eskaera egin ondorengo data.

Aurkatutako jatorrizko egonez gero, langabeziagatiko prestazioa lan-harremana bukatu eta gero aurkeztu behar da ordainaldi bakarraren eskaria dagokion prozedura ebatzi.

Langileen langabeziagatiko prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenek ezingo dute berriro langabezia-prestazioa jasotzeko behar beste denbora igaro al prestazioak capitalizó harik eta lau urte igaro arte ez da hain berria eskatu al kapitalizazioa.

Langileen betebeharrak:

 • Erakunde Kudeatzaileak (aurkeztu egiaztagiriak, jardueraren hasiera.
 • Egiaztatu beharko da jasotako diru-kopurua ekarpenari erabiltzen bada, kooperatibak edo lan-sozietateak, edo jarduera egiteko beharrezko inbertsioak egiteko, langile autonomoen kasuan, minusbaliotasuna izan edo ez. Bestela, bidegabe kobratu egingo da eta hura itzultzea.

Erantsi behar da ordainaldi bakarraren eskaria erabakitzeko, eskabidea irudian, ordainaldi bakarreko modalitatearen arabera dagokion dokumentazioa, hasi nahi den jarduerari.

Baldin eta kooperatiba edo lan-sozietatea sortu nahi izatea, edo langile autonomo gisara lanean hasteko, idatzi behar du dokumenturen bat egin eta garatu beharreko jardueraren azalpen-memoria inbertsio-proiektu alegia. hori dela eta, jakinarazten dizugu 2009 ko memoria horretan jaso behar duten gutxieneko edukia.

 • Datu pertsonalak.
  • Deiturak eta izena
  • Nortasun agiri nazionala edo IFZ.
 • Proiektua (datuak.
  • Egin behar den jardueraren deskribapena (Eskainiko diren zerbitzuak edo produzituko diren produktuak, jarduera berria edo … martxan).
  • Egoitza, jarduera garatuko den herria eta probintzia.
  • Jarduera garatuko den lokalaren datuak, alegia.
   • Adierazi baduzun edo ez haren premiarik, jarduera garatzeko.
   • Adierazi du dagoeneko ez lokala edo eta, hala denean, jabe bada, alokatu edo erosi bada bada, erosteko edo alokatzeko eta ordaindu zuten.
   • Hala dagokionean, azaldu lokalaren helbidea alegia.
  • Urteko jarduera egin behar da esparru juridiko horren barruan:
   • Kooperatiba.
   • Lan-sozietatea (anonimoa edo erantzukizun mugatukoa).
   • Merkataritza sozietateak.
   • Langile autonomoa.
   • Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibil irregularra.
   • Profesionalen elkargoan alta emanda dagoen Profesional liberala.

   Kooperatiba edo lan-sozietateren kasuetan, ondasun-komunitateak edo sozietate zibil irregularrak, erkide edo bazkide zein diren adieraziko da, horiek osatzen dituzten.

  • Jardueraren hasiera data arte (aurreko onartzen duen ebazpena bada ere, betiere eskaera egin ondoren).
 • Guztira behar den kapitala garatzeko:
  • Kooperatibari ekarpenen zenbatekoa, sarrera-kuota barne dela.
  • Urteko zenbatekoa ordaindu behar lan edo merkataritza sozietatearen akzioak edo partaidetzak erostea.
  • Langile autonomo gisara jarduteko egin beharreko inbertsioaren zenbatekoa (aurreikuspena).
  • Adierazitako inbertsioaren banaketa (aurreikuspena):
   • Aktibo finkoak (higiezinak, eskualdatze-eskubideak, makineria, garraio-elementuak, ekipo informatikoak, etab.).
   • Aktibo zirkulatzailea (salgaiak, lehengaiak, etab.).
   • Jarduera hasteko beharrezkoak diren gastuak edo entitate bat eratu eta abian jartzea (zergak, elkargoko kide egiteko gastuak, alokairuak).
   • Arte.15 zerbitzuengatiko gastuak (aholkularitza, prestakuntza eta informazioa.
   • Adierazi behar den edo ez, langileak kontratatzeko.
 • Finantzabidea:
  • Kapital propioa (aurrezkiak, etab.).
  • Besteren kapitala (senideen ekarpena, lagunen, diru-laguntzen eta abarren).
  • En el caso de créditos bancarios o de entidades financieras, se hará constar:
   • Kreditu urteko zenbatekoa.
   • Interes-tasa.
   • Amortizazio-aldia.
   • Amortizazioaren kostua.
  • Kapitalizazioa (ordainketa bakar gisa jaso duen zenbatekoa da, beharren arabera, inbertsioa, gehienez, langile autonomoek legez ezarritako nahitaezko ekarpenaren edo, bestela.

Ez dago memorian jarri beharrik puntuen edukia 3 bai 4 hauek ordainketa bakarra eskatzen denean, gizarte segurantzako kuotei laguntzeko soilik.

Kapitalizazioa (ordainketa bakar gisa jaso nahi duen Zenbatekoa izaera orokorrez ezarritako nahitaezko ekarpenaren arabera kooperatiba bakoitzean (edo akzioak edo partaidetzak erosteko dagokion gizartean zuten hiriburua. bi kasuetan, beharrezkoa denean, bazkide edo eskuratzeko jarduera garatzeko beharrezko inbertsioa duten langile autonomoen kasuan.

Langabeziagatiko prestazioaren ordainketa, ordainketa bakarreko modalitatean irits daiteke100 ordaintzeko zenbatekoa (norberaren kontura lan bat egiteko beharrezko inbertsioa modu autonomoan merkataritza-sozietate baten bidez edo benetako kontrolari buruzkoa izatea.

Izan ere, prestazioa ordainketa bakarreko gastuei eta erakundea sortu eta abian jartzeko eta zerga tasak irudian, arte erabili ahal izango da15prestazioa ordaintzea al ehuneko capitalizada zerbitzu bereziak ematea, garatu beharreko jarduerarekin zerikusia duten prestakuntza eta informazioa.

Honekin batera doakizu txostena, eredugarri bat erabili nahi baduzu.:

Dokumentazioa

Dokumentuaren izenburua

Deskargatu hemen

Formatua

Tamaina

Data

Inbertsio proiektuaren Memoria

[Pdf]

36Kb/s

E/E

E/E: ez dago eskuragarri.