Pertsonak

A etxeko laguntza osagarria eskatu edo sexu-indarkeria jasan dezan

OHARRA: ESKAERA HAU EGITEKO BEHAR DEN EGOITZA ALDATU EGIN AL DAGOKION ENPLEGU-BULEGOAN HELBIDE BERRIA.

Oro har, laguntza jasotzeko beste hiru hilabetean gizarteratzeko errenta aktiboko etxebizitzaz aldatzeagatik generoko edo etxeko indarkeria jasan dutenak, eskatzaileak honako baldintza hauek bete behar ditu:

  • Onartua izan eta bete behar al (berak jaso dezakete gizarteratzeko errenta aktiboko programa edo genero-indarkeriaren biktima dela eta.
  • Generoko edo etxeko indarkeriaren biktima izan diren frogatzen dute hori dela eta, egoitza aldaketa ikusi 12 aurreko hilabetean gizarteratzeko errenta aktiboko programa onartzeko eskaera egitean edo egon al Du.

Etxebizitza aldatu egin dezake beste udalerri berean edo herria.

Laguntza hau jasotzeko eskubidea onartu al daiteke behin gizarteratzeko errenta aktiboko programa bakoitzak, berdin iraun bitartean gertatzen diren aldaketak (ohiko programa izatea.

Laguntza jasotzeko gehieneko iraupenak ezin kenduko da gizarteratzeko errenta aktiboa. 11 hilabete.

Oharra: Aldez aurretik eskatu behar duzu: gizarteratzeko errenta aktiboa, hala ez bada, egin daiteke esteka honetan: (Lotura eskaera gizarteratzeko errenta aktiboa)