Pertsonak

Minusbaliotasuna duen langile autonomoa

Autonomo gisa ezartzen diren langileek, jasotako zenbatekoa jarduera garatzeko beharrezkoa den inbertsiora zuzenduta dagoela dokumentuen bitartez egiaztatu beharko dute. Hala ez bada, ordaina okertzat hartuko da eta itzuli beharko du.

Norbere kontura jarduera profesional bati ekin nahi dion langile autonomoak, %33ko edo gehiagoko minusbaliotasun maila onartuta duela egiaztatzen badu, jarduera garatzeko beharrezkoa den inbertsioari dagokion zenbatekoa jasoko du, jasotzear dagoen prestazioaren zenbateko osoaren mugarekin.

Ezintasuna duen langiletzat hauxe hartuko da: IMSERSO-k edo dagokion Autonomia Erkidegoko erakundeak halaxe onartzen duenean, edo GSIN-en edo Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren edo Defentsa Ministerioaren ebazpenak pentsiodun izaera onartzen duenean, ezintasun iraunkorragatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, edo erretiro izaera, zerbitzugintzarako behin-betiko ezintasunagatik edo ezereztasunagatik.