Pertsonak

Lan autonomoa

Autonomo gisa ezartzen diren langileek agiri bidez justifikatu beharko dute jasotako zenbatekoa jarduera garatzeko behar den inbertsiorako eta tasa eta zergak ordaintzeko eta ekin beharreko jarduerarekin zerikusia duten aholkularitza-, prestakuntza- eta informazio-zerbitzu espezifikoak ordaintzeko erabiltzen den zenbatekoa; kasu honetan, kapitalizatutako prestazioaren %15 izango da muga.

Bestela, behar ez bezala kobratuko da eta itzuli eginen da.