Pertsonak

Kontribuzio mailako prestazioaren zenbatekoaren Abonamendu-laguntza eta Gizarte Segurantzaren kotizazioaren kuoten zenbatekoaren diru-laguntza

Langileak prestazioa eta Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko diru-laguntza ordainketa bakarrean jaso nahi baditu, bi eskaerak une berean bideratu beharko ditu.

Modalitate hau prestazioen onuradunei zuzendua dago, dagoeneko eratutako kooperatiba edo lan-sozietate batean bazkide langile edo lan-kide egonkor gisa sartu nahi direnean edo kooperatiba edo lan-sozietate bat eratu nahi dutenean, baldin eta onuradun horiek langile autonomo gisa edo merkataritza-sozietate baten bitartez lanean hasteko asmoa badute; azken kasuan, sozietatearen kontrol eraginkorra izan beharko dute, legez ezarritako mugen barruan.

Kontribuzioen araberako prestazioaren zenbatekoaren uneko balioa ordainketa bakarrean jasotzea aukeratuz gero, erakunde kudeatzaileak kontribuzioaren araberako langabeziagatiko prestazioaren onuradunei prestazio horren zenbatekoaren uneko balioaren ehuneko 100era arte ordaindu ahalko die, norbere konturako lanari ekiteko edo merkataritza-sozietate bateko kapital sozialera ekarpena egiteko, betiere sozietate horren kontrol eraginkorra izango badute eta bertan jarduera profesionalen bat burutuko badute.

Hasierako inbertsioa finantzatzeko ordainketa bakarrean zure prestazioaren zenbateko osoa jasotzen ez baduzu, geratzen den zenbatekoaren ordainketa eska dezakezu aldi berean, %100era iritsi arte, langile autonomo gisa zure jarduera burutzen duzun bitartean Gizarte Segurantzaren kuoten kostua ordaintzeko. Kasu honetan, hilero zenbateko finko bat jasoko duzu, hots, Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen, Itsasoko Langileen edo Nekazaritzako Langileen Erregimen Berezian norbere konturako langile gisa jarduerari ekin ostean lehenengo hilabetean ordaindu dituzun kuoten zenbatekoaren baliokidea.