Pertsonak

Gizarte Segurantzaren kotizazioen kuoten diru-laguntza

Modalitate hori hilero ordaindu behar da, zenbatekoa langabeziagatiko kotizaziopeko prestazioaren eta gizarte segurantzako kotizazioa diruz laguntzeko langileak alegia, onuradunei laguntza jaso nahi dutenean, modu iraunkorrean, kooperatibak edo lan-sozietateak, bazkide langile gisa edo laneko constituirlas edo lehendik dauden, edo baldin eta horien onuradun diren constituirse langile autonomoak. Kasu horretan:

  1. Diru-laguntzaren zenbatekoa ordaindu beharko du eta zenbatekoa izango al du ekarpen osoa (jardueraren hasiera irudian langilea gizarte segurantzan, prestazio hori egun osoetan.
  2. Erakunde kudeatzaileak, hilero ordainduko die irudian, langilea altan dago jardueraren egiaztatu ondoren, langabeziako prestazioa agortu arte.