Pertsonak

Kontribuzio mailako prestazioaren zenbatekoaren egungo balioaren ordainketa bakarreko Abonamendu-laguntza

Modalitate honekin prestazioen onuradunei ordainduko zaie kontribuzioaren araberako langabeziagatiko prestazioaren zenbatekoaren uneko balioa, dagoeneko eratuta dagoen kooperatiba edo lan-sozietate batera bazkide langile edo lan-bazkide egonkor gisa sartu nahi direnean, edo kooperatiba edo lan-sozietate bat eratu nahi dutenean, edo onuradun horiek langile autonomo bilakatu nahi dutenean edo prestazioa kapitalizatzen badute zenbateko hori eratu berri den edo dagoeneko eratuta zegoen merkataritza-sozietate bateko kapital sozialera ekarpena egiteko, ekarpenaren aurreko hamabi hilabeteetan zehar, betiere sozietate horren kontrol eraginkorra izango badute eta bertan laneko jardueraren bat burutuko badute, Gizarte Segurantzaren Norbere Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Erregimen Berezian edo Gizarte Segurantzaren Itsasoko Langileen Erregimen Berezian.

Prestazioa ordainketa bakarrean emango da, kapitalizatutako prestazioaren zenbatekoaren ehuneko 100era arte edo, langile autonomoen kasuan, jarduerari ekiteko beharrezko zenbatekora arte, edo merkataritza-sozietate bateko kapital sozialera ekarpena egiteko beharrezko zenbatekora arte, betiere sozietatearen kontrol eraginkorra izango badute eta bertan laneko jardueraren bat burutuko badute, kooperatiba bakoitzean oro har ezarritako derrigorrezko ekarpena egiteko, edo lan-sozietate bateko akzioak edo kapital sozialeko partaidetzak erosteko; azken kasu hauetan, bazkide bilakatzeko behar den zenbatekoa emango da.

Prestazioaren ordainketa bakarra erakundea sortu eta abian jartzeko gastuetarako eta tasak eta zergak ordaintzeko erabiltzeaz gain, kapitalizatutako prestazioaren zenbatekoaren ehuneko 15era arte erabili ahalko da ekingo zaion jarduerarekin loturiko aholkularitza-, prestakuntza- eta informazio-zerbitzu zehatzetarako.