Pertsonak

Laneratzeko errenta aktiboa eskatzea

Laguntza hasierako lata gizarteratzeko errenta aktiboan berriro ere izena emateko

Programa berriro ere sartzea eskatzeko, enpolegu eskatzaile inskribatu behar duzu eta Jarduera Konpromisoa aktibatu, norbere konturako lana utzi, Espainiara itzuli edo kartzelatik irten eta hamabost egunetan.

Epez kanpoko eskaerak errenta egunak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak galtzea ekarriko du, norbere konturako lanean uztea den egunaren edo itzultzeko egunaren eta esakera egunaren artean bada.

Errenta indibidualen edo familia unitatearen errenta eza baldintza betez gero, programan berriro ere sartzea eska dezakezu betiere berriro ere baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen bada, programan baja zian den datatik sei hilabeteko epean.

Lanaldi osoko inoren konturako lanaren uztea denean, ofizioz gizarteratzeko errenta aktiboa berreskuratu egingo da, betiere langilea enplegu eskatzaile izena emanda badago.