Pertsonak

Laneratzeko errenta aktiboa eskatzea

Laguntzak hasierako alta etxeko indarkeriaren indarkeriaren bestelako pertsonentzat

Etxeko indarkeriaren biktimatzat hartuko da, Kode Penalaren 173 artikuluaren arabera, berariaz:

  • Gurasoen edo seme-alaben indarkeria jasaten duen emakumea.
  • Ondoren zerrendatzen direnen indarkeria jasn duen gizonezkoa: ezkontidea, ezkontide ohia, afektibotasun harremanagatiko hurbileko pertsona (izatezko bikoeta edo bikote ohia), gurasoak edo seme-alabak.

Baldintza orokorrez gain, ondoko baldintzak bete behar dituzu:

  • Administrazio eskudunak etxeko indarkeriaren biktima izaera egiaztatuta izatea.
  • Gizarte laguntzarik ez jasotzea enpleguko programetan parte ez hartzeagatik.

Genero edo indarkeriaren biktimek, Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren programan sartzeko eskaera aurreko 12 hilabeteetan egoitza aldatzera behartuta egonda edo hori egiaztatzen badute, edo bertan iraun bitartean, ordainketa bakar batean zenbateko osagarria jaso dezakete gizartzeratzeko errenta aktiboaren hiru hilabeteko zenbatekoan eskatzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Laguntza hori behin jaso dezakete gizarteratzeko errenta aktiboaren programarako eskubide bakoitzeko.

Egoitza aldatzeagatiko laguntza eskaera, biktima inskribatuta dagoeneko Enplegu Bulegoan aurkeztu beharko da. Egoitza aldaketa egiaztatu beharko da bulego horretan Administrazio Publikoko Gizarte Zerbitzuen egiaztagiri/txostenarekin, edo bestelako dokumentazioarekin, era egokian, aldaketa hori benetan egin dela egiaztatzen duena (ordain-agiriak, kontu edo banku kartillen egoitza aldaketa, etab.).