Pertsonak

Laneratzeko errenta aktiboa eskatzea

Laguntza hasierako alta bikote edo bikote ohiaren genero indarkeriagatik

Genero indarkeriaren biktimatzat hartzen da, indarkeria fisiko edo psikologikoa jasaten duen emakumea, sexu askatasuneko agresioak barne, meatxuak, koakzioak edo askatasunaren probokazio arbitrarioa, horren gainean bere bikoteek edo afektibotasunaren antzeko harremanengatik lotura izan dutenek eragindakoa, nahiz eta elkarrekin bizi ez.

Baldintza orokorrez gain, ondoko baldintzak bete behar dituzu:

  • Administrazio eskudunak genero indarkeriaren biktima izaera egiaztatuta izatea.
  • Gizarte laguntzarik ez jasotzea enpleguko programetan parte ez hartzeagatik.

Genero edo indarkeriaren biktimek, Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren programan sartzeko eskaera aurreko 12 hilabeteetan egoitza aldatzera behartuta egonda edo hori egiaztatzen badute, edo bertan iraun bitartean, ordainketa bakar batean zenbateko osagarria jaso dezakete gizartzeratzeko errenta aktiboaren hiru hilabeteko zenbatekoan eskatzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Laguntza hori behin jaso dezakete gizarteratzeko errenta aktiboaren programarako eskubide bakoitzeko.

Egoitza aldatzeagatiko laguntza eskaera, biktima inskribatuta dagoeneko Enplegu Bulegoan aurkeztu beharko da. Egoitza aldaketa egiaztatu beharko da bulego horretan Administrazio Publikoko Gizarte Zerbitzuen egiaztagiri/txostenarekin, edo bestelako dokumentazioarekin, era egokian, aldaketa hori benetan egin dela egiaztatzen duena (ordain-agiriak, kontu edo banku kartillen egoitza aldaketa, etab.).