Pertsonak

Laguntza hasierako alta pertsona desgaituagatik

Baldintza orokorrez gain, ondoko baldintzak bete behar dituzu: 

  • Enplegu bulegoan etengabe enplegu eskatzaile gisa inskribatuta egotea 12 hilabete edo gehiagoz. (Eskaera etentzat hartuko da 90 egun edo gehiagoan lan egin bada eskaera aurreko 365 egunetan).
    • 90 egun edo gehiagoan lan egin bada eskaera aurreko 365 egunetan.
    • Atzerrira irten denean, edozein arrazoirengatik eta iraupenerako, irteera ezkontzagatik edo seme-alaba jaio delako, ezkontidearen zein bigarren mailarainoko senide baten heriotzarengatik edo gaixotasun larriarengatik, edo betebehar publiko edo pertsonal saihestezina betetzeko izan bada ezik, atzerrian 15 egun natural gainditu ez direnean.

    Eskaera eten denean, izen emate berritik 12 hilabeteko etenik gabeko aldia eskatuko da.

  • Nahitaez helarazi beharko da enplegu-bilaketa aktiboaren (BAE) aitorpena, enplegua aktiboki bilatzeko gutxienez hiru ekintza egin direla egiaztatzeko Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan, abenduaren 19ko 16/2014 Errege Dekretu Legeak ezartzen duenaren arabera.
  • %33 edo gehiagoko desgaitasun-maila egiaztatuta izatea edo aurretiaz adierazitako ehunekoarekiko laneko ezintasunean murrizketa eragiten duen ezintasuna aitortuta izatea.
  • Ordaindutakoaren araberako langabeziagatiko prestazioa edo langabeziagatiko sorospena agortu denean, zigorragatik gertatu denean eta prestazio horiek jasotzeko eskubidea agortu denean izan ezik. Langabeziagatiko sorospena edo nekazaritzako aldi baterako langileen nekazaritzako errenta agortu eta bestelako langabeziagatiko prestazio edo sorospenik agortu ez duten langileek ez dute baldintza hau beteko.

Oharra: Ordaindutakoaren araberakoa ez den ezintasunagatiko pentsioa jasotzen baduzu eta Laneratzeko Errenta Aktiboaren zure eskaera onartzen bada, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak Erakunde eskudunari zure pentsioaren kudeaketan programan sartzea jakinaraziko dio, eta onarpena Erakunde horrek luzatutako egiaztagiriaren eraginpean dagoela. Egiaztagiri horrek hurrengoa egiaztatuko du: ordaindutakoaren araberakoa ez den ezintasunagatiko pentsioa jasotzeari utziko diozula Laneratzeko Errenta Aktiboa jasotzen hasten zaren egunetik aurrera.