Pertsonak

Langabeziagatiko sorospenaren eskaria

Ezinbesteko baldintzak. 45 urtetik gorakoentzako sorospen bereziaren eskaria

Ondoko sorospena eskatzea hautatu duzu:

  • 45 urtetik gorakoentzako sorospen berezia

Sorospen hau jasotzeko ondoko baldintzak bete beharko dira behintzat:

  • Langabe egon behar duzu.
  • Kontribuzio mailako langabeziagatiko prestazioa agortuta izan behar duzu
  • Kontribuzio mailako langabeziagatiko prestazioaren agorpenaren datan, 45 urte beteta izan behar duzu.
  • 720 eguneko iraupeneko kontribuzio mailako langabeziagatiko prestazioa agortuta izan behar duzu.

Baliteke langabeziagatiko sorospenerako eskubiderik ez izatea aurreko baldintzak betetzen ez badituzu:

Jarraitu nahi al duzu?. Jarraitu nahi ez baduzu, zure Enplegu Bulegora jo dezakezu.