Pertsonak

Langabeziagatiko sorospenaren eskaria

Berrastea

Sorospenerako eskubidea iraungi ez bada, orduan haren berrastea eska daiteke, etetea sortarazi zuen zergatia amaitutakoan.

Berrasteak, etete unean oraindik jasotzeko geratzen zitzaion epeagatik langabeziagatiko sorospena jasotzeko eskubidea dakar.

Etetearen kausaren amaieraren unean sortuko da eskubidearen berrastea, hurrengo hamabost eguneko epean eskatzen bada.