Pertsonak

Beste izapide batzuk eta prozedurak

Ohar garrantzitsua: Izapide hau baizik ez dira kexak eta iradokizunak egiteko.

Bat egin nahi baduzu erreklamazio edo alegazioak prestazioa edo subsidioa joanda egin beharko du, bere bulego bat lortu ondoren, hitzordua Prestazioak Erregistro Elektroniko Komuna si cuenta con Clave o certificado electrónico o por otras vías reglamentarias.

Erabili ezin bada, aurreko aukeretako aurkeztu ahal izango dizkiote agiriak eransteko aukerarekin edo aukerarik gabe, Pre-solicitudes formularioa egoitza elektronikoan markatu behar du prestazioa, subtrámite gaitua, sorospena, etab. gainean, eta adierazi erreklamatu nahi oharretan erreklamazioaren arrazoia.