Enpresak

Araudia

Araudi ezargarria

Certific@2 aplikazioaren bidez datuak jakinarazteak eskubidez onartutako bestelako bitartekoen bidez egindakoek eragindako efeku berberak izango ditu.

Ondoren, zerbitzu hau erabiltzeko araudia zehazten da:

 • TIN/790/2010 Aginduak, martxoaren 24koak, enpresek enpresa ziurtagiria SEPE-ra bitarteko elektronikoak erabilita bidaltzeko modua arautzen du.
 • ESS/484/2013 Agindua, martxoaren 26koa, 10 langile baino gutxiagoko enpresentzako TIN/790/2010 Aginduko 5.1.b artikuluan aurreikusitako enpresa ziurtagiriaren aldi baterako salbuespena bertan behera uzten duena.
 • Datuak telematikoki Enplegu Zerbitzu Publikoei bidaltzeko baimena ondokoetan zehazten da: 1424/2002 Errege-Dekretuaren 7. artikulua, abenduaren 27koa, lan-kontratuen edukiak eta horien oinarrizko kopiak Enplegu Zerbitzu Publikoei jakinarazteko prozedura, eta horrekiko bitarteko-telematikoen erabilera arautzen dituena, eta 770/2003 TAS Aginduaren 4, 5, 6, 7 eta 11. artikuluetan, martxoaren 14koa, aipatutako 1424/2002 Errege-Dekretua, abenduaren 27koa, garatzen duena.
 • Langabeziagatiko prestazioei eta subsidioei berrekiteko-eskaera egiteko jarduera-datuen kudeaketa, apirilaren 2ko 625/1985 Errege-Dekretuaren 13.5 artikuluan arautzen da.
 • Langabeziagatiko prestazioaren eskaerarekin batera enpresaren ziurtagiria aurkeztu beharra 625/1985 Errege-Dekretuaren 21.5 artikuluan arautzen da, apirilaren 2koa, ondoren 31/1984 Legeak garatutakoa, abuztuaren 2koa, langabeziagatiko babesari buruzkoa, 200/2006 Errege-Dekretuak, otsailaren 17koa, eragindako aldaketekin.
 • Enpresa ziurtagiriko datuak jakinaraztea ondokoetan aurreikusita dago: apirilaren 2ko 625/1985 Errege-Dekretuaren 21.5 eta 27. artikuluetan, eta Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateginaren 298 d) artikuluan, 8/2015 Legegintzako Errege-Dekretuan, urr 20koa.
 • Aurkeztu dela frogatzen duen agiria ondokoetan araututa dago: 772/1999 Errege Dekretuaren 6.3 artikuluan, maiatzaren 7koa, Estatuko Administrazio Orokorrean eskaerak, idazkiak eta jakinarazpenak, dokumentuen kopiak luzatzea eta erregistroko bulegoen erregimena arautzen dituena.
 • 3261/2006 TAS Agindua, urriaren 19koa, enpresaren ziurtagiriaren edukiaren eta langileen bestelako lan-jardueren epealdien jakinarazpena eta horrekiko bitarteko telematikoen erabilera arautzen dituena, 625/1985 Errege-Dekretua, apirilaren 2koa, garatuta.
 • Abenduaren 27ko 1424/2002 Errege-Dekretua, lan-kontratuen edukia eta horien kopiak Enplegu Zerbitzu Publikoei jakinaraztea eta horrekiko bitarteko telematikoen erabilera arautzen dituena, eta martxoaren 14ko 770/2003 TAS Aginduaren 4, 5, 6, 7 eta 11 artikuluetan, aipatutako abenduaren 27ko 1424/2002 Errege-Dekretua garatzen duena.
 • Otsailaren 16ko 263/1996 Errege-Dekretua, Estatuko Administrazio Publikoaren teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera arautzen duena, otsailaren 21eko 209/2003 Errege-Dekretuak eragindako aldaketekin.
 • Errege Dekretua 1483/2012, 29 urrian, prozeduren erregelamenduari eteteko eta kontratu eta lansaio murrizketa, iraizpen kolektiboa, bigarren azken xedapenean lehen atalean, al artikulua berridazten 22 Errege Dekretua, 625/1985, 2 apirilean, legea garatzen duena31/1984,2abuztuan, langabeziatik babesteko.
 • ESS/982/2013, 20 maiatzean, edukia eta prozedura arautzen duen jakinarazpena egin behar duen erakundeari igorriko enplegatzaileek langabeziagatiko prestazioak kudeatzen dituen prozeduretan, kanporatze kolektibo eta kontratua eten edo lanaldi-murrizketa.