Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Condicions requerides. Sol·licitud de subsidi per revisió d'expedient d'invalidesa

Un. ha seleccionat sol·licitar un subsidi per:

  • Revisió d'expedient d'invalidesa

Per a la concessió d'aquest subsidi, s'han de donar, almenys, les següents condicions:

  • Un. ha d'estar aturat.
  • Un. ha d'haver estat declarat plenament capaç o incapaç parcial, com a conseqüència d'expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a la professió habitual.
  • Un. no ha de tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.

Un. podria no tenir dret al subsidi de desocupació per no complir les anteriors condicions

¿Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seva Oficina d'Ocupació per ser atès.