Persones

Sol·licitud de subsidi per fix discontinu

Condicions requerides. Sol·licitud de subsidi per fix discontinu

Un. ha seleccionat sol·licitar un subsidi per:

  • Fix discontinu

Per a la concessió d'aquest subsidi, s'han de donar, almenys, les següents condicions:

  • Un. ha d'estar aturat.
  • Un. ha de tenir la condició de treballador fix discontinu.
  • Un. no ha de tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.

Un. podria no tenir dret al subsidi de desocupació per no complir les anteriors condicions

¿Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seva Oficina d'Ocupació per ser atès.