Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Condicions exigides. Sol·licitud de renda activa d'inserció per emigrant retornat

Heu seleccionat sol·licitar una renda activa d'inserció per:

  • Emigrant retornat

Per a la concessió d'aquest subsidi, s'han de complir, a banda dels requisits generals, les següents condicions:

  • Tenir 45 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No haver estat beneficiari de la renda activa d'inserció durant els 365 dies anteriors a la data de sol·licitud.

Si no es compleixen les condicions anteriors, no es té accés a la renda activa d'inserció.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.