Persones

Sol·licitud de la renda activa d'inserció

Condicions requerides. Sol·licitud de renda activa d'inserció per persona amb discapacitat

Vostè Ha seleccionat sol·licitar una renda activa d'inserció per:

  • Persona amb discapacitat

Per a la concessió de la RAI Vostè ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Estar inscrit ininterrompudament en l'Oficina d'Ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 o més mesos. Es considera interrompuda la inscripció si s'ha treballat un període acumulat de 90 o més dies en els 365 dies anteriors a la data de sol·licitud.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o ha de tenir reconeguda una incapacitat que suposi una disminució en la seva capacitat laboral.

Vostè podria no tenir dret a la renda activa d'inserció per no complir les anteriors condicions:

Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seva Oficina d'Ocupació per a ser atès.