Persones

Sol·licitud de subsidi d'atur

Condicions exigides. Sol·licitud de subsidi per a persones més grans de 52 anys

Heu indicat que voleu sol·licitar el subsidi següent:

  • Subsidi per a més grans de 52 anys.

Per a la concessió d'aquest subsidi, cal que, com a mínim, concorrin les condicions següents:

  • Estar a l'atur.
  • No tenir dret a la prestació contributiva d'atur.
  • Tenir 52 anys.
  • Haver cotitzat per atur durant un mínim de sis anys en el decurs de la vida laboral.
  • Complir tots els requisits, tret del d'edat, per accedir a la pensió contributiva de jubilació del sistema espanyol de la Seguretat Social.

Si no compliu les condicions anteriors, no tindreu dret al subsidi d'atur.

Voleu continuar? Si no voleu continuar, podeu adreçar-vos a la vostra oficina d'ocupació.